Naprapati

Ordet naprapati kommer från tjeckiska ordet napravit (att korrigera) och grekiska ordet pathos (lidande) och betyder enkelt översatt att “korrigera orsak till lidande”.

Ett naprapatibesök innefattar specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse och stödjeorganen.  Naprapatbehandlingen syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder. 

Våra manuella behandlingstekniker innefattar ledjustering i form av ledmanipulation (en snabb ledjusteringsteknik med separation av den rörelseinskränkta leden som syftar till att återskapa funktion och rörlighet), ledmobilisering (en mjuk och långsam ledjusteringsteknik med töjande moment som liksom manipulationen syftar till att återskapa funktion och rörlighet i leden), massage, triggerpunktspressur, dry needling (nålbehandling) samt muskelstretching.