E-utbildning för att förhindra smittspridning av Covid-19

Nu har vi genomgått Socialstyrelsens och Karolinska Institutets E-utbildning i att förhindra smittspridning av Covid-19. Vi uppdaterar oss dagligen om utvecklingen och de aktuella riktlinjerna vad gäller Covid-19. Detta för att hjälpa till att förhindra smittspridningen och för att ni ska kunna känna er trygga i att vi gör det när ni kommer till oss på behandling. Det enda vi begär från er är att ni stannar hemma om ni har symptom och väntar med att komma till oss i minst 2 dygn om ni varit sjuka 🙏