Angående coronaläget

Hej 👋

Vi följer noga utvecklingen och de uppdaterade allmäna råden från Folkhälsomyndigheten gällande coronapandemin. Vad gäller vård stod det i de nya lokala råden; ”Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.”

Sandra har öppet som vanligt och alla som är friska och symtomfria är välkomna på behandling.

▪︎Vi är supernoga med att inga med symtom får vistas i lokalen och vi har som vanligt noggranna hygien- och städrutiner.

▪︎Vi ber alla att komma max 5 minuter före sin bokade tid

▪︎Alla får tvätta och sprita händerna direkt när man kommer in

▪︎Man får komma ensam utan sällskap på sin behandling (omyndiga får självklart ha med sin förälder).

▪︎Vi använder munskydd vid patientnära kontakt och erbjuder även alla patienter som vill munskydd.

Ta hand om varandra!